sunnuntai 24. helmikuuta 2019

Matkamuisto

Abacus 2018, 248 sivua
The retreat of western liberalism kirjaa ei todennäköisesti tulla suomentamaan, vaikka Edward Luce - Financial Timesin yhdysvaltain kirjeenvaihtaja - on toki vieraillut myös Suomessa. Harvapa meistä on oikeasti liberaali tai oikeastaan tietäisimme, mitä sillä edes tarkoitetaan. 

Kirjan näkökulmat painottuvat Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Näiden lisäksi Luce tarkastelee myös keski-Euroopan, Venäjän ja Kiinan poliittista tilannetta osoittaen yhtäläisyyksiä näiden erilaisten kulttuurialueiden välillä. 

Salaperäiset nimeämättömät voimat, jotka vaikuttavat yhteiskuntien koossapysymisessä näyttävät nyt kääntäneen suuntaansa. Jopa Samuel Huffington The clash of civilisations  kirjoittaja myöntää Lucelle olevansa neuvoton siitä, mitä todella on tapahtumassa. Autoritäärisyys, ekskluusio, vieraspelko ja asiantuntijuuden halveksunta ovat trendejä, jotka vaarantavat demokraattista järjestelmää lähes kaikkialla.

Kirjoittaja pyrkii olemaan ennustamatta mitään, mutta tuo esiin mahdollisia kehityskulkuja.  Näistä ikävin on Kiinan ja Yhdysvaltain välinen sota. Aivan samoin kuin 1900-luvun alussa Saksan nousu haastamaan Britanniaa johti ensimmäiseen maailmansotaan, Kiinan taloudellinen nousu Yhdysvaltain ohi voi laukaista tapahtumasarjan, jonka seuraukset ovat arvaamattomat. 

Esittämässään skenaariossa Taiwan on tietysti avaintekijä, joka laukaisee konfliktin aseelliselle tasolle. Onneksi Putin saa kirjassa sankarin roolin toimiessaan aselevon välittäjänä Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Jottei lukija säihkähtäisi liikaa, Luce  arvelee kuitenkin todennäköisemmin Yhdysvaltain hajoavan kaaokseen ilman sotaa Kiinan kanssa. Liekö tämä sitten yhtään sen parempi asia, jää lukijan harkittavaksi.

Euroopan ja erityisesti EU:n tehtäväksi jää taistella yksin demokratian puolesta, nyt kun Britannia on päättänyt lähteä omille teilleen. Jos Saksan ja Ranskan johtajat epäonnistuvat yhteistyössään, myös EU saattaa hajota. Siinäpä jokaisen perus "jonkin maalaisen" märkä uni.

Tämä ja "All the Greats" löytyvät allaolevan kuvan liikkeestä Blackwell, Edinburgh. Matkailu ja lukeminen avartavat aina!