torstai 25. lokakuuta 2018

Iiro & Amadeus
Lehmänkarvatossut?

Iiro Rantala, piano ja musiikin johto 
Iiro Rantala: Pekka Pohjola
Iiro Rantala: Karma, Anyone with a heart, Freedom

Einojuhani Rautavaara: Pelimannit op. 1 

Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokonsertto nro 21 C-duuri KV 467 

Iiro Rantala: Tears for Esbjörn, Happy Hippo, Hard Score


Huomisen perjantain konsertti on kuulemma loppuunmyyty - tänäänkin sali oli muutamaa paikkaa lukuunottamatta täynnä, yleisö innoissaan!
Jos ei pääse paikalle konsertin voi katsoa striiminä osoitteesta:
http://www.tfo.fi/fi/live/iiro-amadeus
Kannattaa käydä vilkaisemassa... sen verran mielenkiintoista musiikkia on tarjolla.
Iiro Rantalaa olen livenä nähnyt noin kolmisen kertaa soolokeikoilla ja solistina. TV-ohjelmia en niinkään ole seurannut, vaikka ehkä olisi pitänyt, sen verran lähelle aihepiiri menee omaa työtänikin.
On selvä, että musiikillisille puritanisteille Rantala voi olla punainen vaate, toisaalta crossover ei nykyään herätä enää niin suuria tunteita kuin se ehkä aiemmin on aiheuttanut.
Niin hullulta kuin se saattaakin kuulostaa, musiikkikasvatusta (sikäli kun joku tällaisen termin ylipäätään hyväksyy) tarvitaan myös vanhemmalle ikäluokalle. Tässä tehtävässä, muusikouden lisäksi, Rantala on erittäin ansioitunut.
Vielä joitain subjektiivisia havaintoja, joita voinee kutsua myös kritiikiksi. 
Illan sävellyksistä pidin eniten yhdistelmästä Karma, Anyone with a heart. Rantalan musiikki on laveaa, ehkä hieman elokuvamaista. Kun säveltäjä malttaa antaa aikaa ajatuksilleen aikaa kokonaisuus on nautittava. Freedom - sävellyksessä Steinway preparoidaan filtillä ja paperiarkilla - vaikutelma soinnista on digitaalinen.
Musiikillinen aines säveltäjällä muistuttaa kollaasia. Improvisaatiossa aiheista hypitään melko nopeasti aiheesta toiseen ja tarkkakorvainen kuulija huomaa tiettyjen keinojen toistuvan usein. Esim.  matalassa rekisterissä rymytään kunnes yht' äkkiä pianisti loikkaa ylärekisteriin soittamaan teemaa pehmeästi. Nelijakoiset teemat vaihtuvat nopeasti kolmijakoiseksi tuottaen karnevalistisen tunnelman.
Mozartin konserton kohdalla lopputulos on humoristinen, jossain kohtaa päälleliimatun oloinen, joka tapauksessa anarkistinen ja omanlaisensa. Välillä mennään kyllä metsän rajoilla - olisiko siis less, still more? 
Kyllähän Sibeliuskin karsi viulukonserttonsa ensimmäistä versiota nykymuotoonsa. Hyvääkin pystyy siis parantamaan.
Kiitos konsertista!
maanantai 8. lokakuuta 2018

Handshake

Here we go

Kipuwex and Mendolor collaborate to develop hospital pain measurement

Start-up companies Kipuwex from Oulu and Mendolor from Turku combine their forces to introduce objective pain measurement in hospital care. 

Kipuwex has developed an IoT device that is attached to a patient’s chest, measuring pain experienced by babies and people unable to express their pain. Kipuwex has previously signed a research and co-operation agreement with MiniSV in Nanjing, China.

Mendolor examines the combination of subjective and objective pain evaluation, primarily in the treatment of post-operative pain. Subjective pain information is described by patients themselves, while medically measured information is considered objective. The goal is to produce a "predictable algorithm" that predicts recovery processes and the amount of medication required. Mendolor has a cooperation agreement with COMB+ in Beijing.

The signed cooperation agreement is mutually beneficial: it allows the two companies to combine their USPs, Kipuwex focusing on the development of care for children (0-7 years), and Mendolor targeting the adult population. 

Although pain measurement with pen and paper has been a common practice in hospitals for decades, the system lacks meaningfulness in practical nursing. The gathered information has not been readily utilized nor shared in treatment and medication.

Good pain management has many functions. It alleviates suffering, reduces complications, promotes patient healing, and shortens the duration of hospitalization. In particular, relieving pain is especially important in premature babies whose central nervous system have not yet fully developed. Their untreated pain can leave a lifelong trace that can later disturb child development.

The need for pain measurement is urgent. The opioid crisis, resulting from bad pain medication practices in the United States, has led to growing deaths around the world. Precise information on the effects of drugs will enable accurate development of substitutes for opioid drugs.


sunnuntai 7. lokakuuta 2018

Yhdessä eteenpäin

Tästä lähtee...
Kipuwex ja Mendolor yhteistyöhön sairaaloiden kivunmittauksen kehittämiseksi

Oululainen Kipuwex ja turkulainen Mendolor yhdistävät voimansa objektiivisen kivun-mittauksen käyttöön ottamiseksi osana potilaiden sairaalahoitoja.

Kipuwex on kehittänyt potilaan rintaan kiinnitettävän loT-laitteen, joka mittaa kipua vauvoilta ja henkilöiltä, jotka eivät pysty itse ilmaisemaan tuntemaansa kipua. Kipuwex on jo aiemmin allekirjoittanut tutkimus- ja yhteistyösopimuksen MiniSV:n kanssa Nanjingissa, Kiinassa.

Mendolor testaa subjektiivisen ja objektiivisen kivun arvioinnin yhdistämistä ennen kaikkea leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa. Subjektiivista tietoa potilaan kivusta saadaan hänen käyttämien sanojen perusteella, kun taas objektiivisella tiedolla tarkoitetaan muuta lääketieteellistä mitattavaa tietoa. Tavoitteena on ns. ”prediktiivinen algoritmi”, joka ennustaa potilaiden toipumista ja heidän tarvitsemiaan lääkemääriä. Mendolorilla on yhteistyösopimus COMB+:n kanssa Pekingissä.

Nyt allekirjoitettu yhteistyösopimus vahvistaa molempia yhtiötä toisiaan täydentäen. Kun Kipuwex keskittyy lähinnä lasten (0-7 vuotta) hoitojen kehittämiseen, Mendolor keskittyy aikuisväestöön. Vaikka kivunmittausta on tehty sairaaloissa kynällä ja paperilla jo vuosikymmeniä, käytännön hoitotyön kannalta tämä ei ole kovinkaan toimiva järjestelmä. Näin kerättyä tietoa ei myöskään ole voitu hyödyntää helposti hoidon ja lääkityksen tutkimuksessa. 

Hyvä kivunhallinta vaikuttaa moniin asioihin. Se lievittää kärsimystä, vähentää komplikaatioita, edistää potilaan tervehtymistä ja lyhentää sairaalahoidon kestoa.  Erityisesti kivun lievittäminen on tärkeää keskosilla, joiden keskushermosto ei ole vielä täysin kehittynyt. Heillä hoitamaton kipu voi jättää elinikäisen jäljen, joka voi myöhemmin esiintyä häiriöinä lapsen kehityksessä.

Tarve kivunmittaukselle on suuri. Yhdysvalloista alkanut ns. opiaattikriisi on johtanut kasvaviin kuolintapauksiin ympäri maailman. Täsmällinen tieto lääkkeiden vaikutuksesta auttaa myös kehittämään uusia opiaatteja korvaavia lääkkeitä.

------------

Julkaisuvapaa 7.10.2018